Home / Tag Archives: Cara Menahan Nafsu

Tag Archives: Cara Menahan Nafsu

Cara Mengendalikan Nafsu yang tepat

Selalu mengingat pahitnya kepedihan yang dirasakan daripada kelezatan menuruti kehendak hawa nafsu. Kedudukan dan martabatnya di sisi Allah dan di hati para hamba-Nya lebih baik dan berguna daripada kelezatan mengikuti tuntutan hawa nafsu.

Read More »