Apabila nafsu dilepaskan dan tidak dikendalikan pasti akan menjerumuskan seseorang ke dalam kehinaan, kebinasaan dan kesengsaraan. Namun, apabila dikendalikan dan ditundukkan pasti seseorang akan mampu membawanya menuju derajat dan kedudukan yang tinggi lagi mulia.

Begitu besar kemuliaan yang akan disandangkan bagi mereka yang mampu melakukan itsar dalam kehidupannya. Ada banyak ganjaran kebaikan yang telah menunggu bagi mereka yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Beberapa keutamaan dari akhlak itsar diantaranya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakinah), dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (Ar-Ruum [30]: ayat 21)

  • 1
  • 2